چرخه عادت ماهیانه

سیکل و چرخه عادت ماهیانه(چرخه قاعدگی) به صورت زیر می باشد.چرخه عادت ماهیانه تا فرارسیدن زمان یائسگی تکرار می شود و حاملگی این چرخه را متوقف می کند و بعد از زایمان باز این چرخه شروع می شود. روز اول تا پینجم قاعدگی خونریزی را مشاهده خواهید کرد. روز ششم تا دهم قاعدگی لایه های …

چرخه عادت ماهیانه ادامه »