آمفوتریسین B (روش مصرف،فواید و عوارض)

آمفوتریسین بی لیپوزومال,آمفوتریسین لیپوزومال,خرید داروی b,امفوتریپسینb,فلوسیتوزین,امفوتريسين بي,لیپوزومال چیس,قرص آمفوتریسین نام علمی دارو (ژنریک): Amphotericin B گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ موارد مصرف آمفوتریسین B آمفوتریسین B در درمان آسپرژیلوز، بلاستومیکوز، کاندیدیازمنتشر،کوکسیدیوئیدومیکوز، پاراکوکسیدیومیکوز، کریپتوکوکوز، اندوکاردیت قارچی، کاندیدیاز داخلی چشم، هیستوپلاسموز، سالک، مننژیت قارچی، موکورمیکوز، سپتی سمی قارچی، اسپوروتریکوز منتشر، عفونت های قارچی دستگاه ادراری و …

آمفوتریسین B (روش مصرف،فواید و عوارض) ادامه »