انواع آنتی بیوتیک ها(لیست آنتی بیوتیک ها)

دسته بندی آنتی بیوتیک ها,انواع آنتی بیوتیک ها و موارد مصرف,انواع آنتی بیوتیکها و مکانیسم اثر,انواع آنتی بیوتیک ها وموارد مصرف,آنتی بیوتیک سفکسیم,قرص آنتی بیوتیک برای عفونت ادراری,قویترین آنتی بیوتیک شیمیایی,پماد آنتی بیوتیک زخم آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:میتومیسین (Mytomycin) که به دو …

انواع آنتی بیوتیک ها(لیست آنتی بیوتیک ها) ادامه »