ترازودون (روش مصرف،دوز دارو،خطرات و عوارض)

ترازودون ۱۰۰,تداخل دارویی ترازودون,ترازولکس ۵۰,الانزاپین ۵,نفازودون,قرص اس سیتالوپرام,ترازوسین,ترازودون و نعوظ.ترازودون (Trazodone) یک داروی ضد افسردگی می‌باشد که در درمان اختلال افسردگی اساسی استفاده می شود. ترازودون نیز ممکن است برای اهداف دیگری که در این راهنمای دارو ذکر نشده استفاده شود. ترازودون برای درمان افسردگی به کار می‌رود٬ این نیز ممکن است برای تسکین یک …

ترازودون (روش مصرف،دوز دارو،خطرات و عوارض) ادامه »