فواید و عوارض قرص بروموکریپتین

بروموکریپتین قرص کاهش پرولاکتین (عوارض و خطرات،نحوه مصرف)

قرص بروموکریپتین باعث مهار و رها شدن پرولاکتین از قسمت قدامی هیپوفیز می‌شود. نیز باعث مهار ترشح غلظت‌های بالای سرمی هورمون رشد می‌شود. ۹۶-۹۰ درصد، اتصال به آلبومین سرم دارد. این دارو متابولیسم کبدی دارد. بروموکریپتین Bromocriptine (as mesylate) طبقه بندی فارماکولوژیک:آنتاگونیست رسپتوردوپامین/ آلکالوئید نیمه صناعی آرگوت طبقه بندی درمانی: ضدپارکینسونیسم/ مهار کننده ترشح پرولاکتین …

بروموکریپتین قرص کاهش پرولاکتین (عوارض و خطرات،نحوه مصرف) ادامه »