عوارض جانبی مدروكسي پروژسترون

مدروكسي پروژسترون (اثرات و عوارض جانبی،خطرات و فواید)

مدروكسي پروژسترون از جمله قرص هایی است که در آن از هورمون های زنانه استفاده شده و اغلب برای درمان مشکلات جنسی و هورمونی بانوان مورد استفاده قرار می گیرد. البته مصرف این قرص برای برخی بانوان لا محدودیت هایی مواجه خواهد بود و حتی عوارض جبران ناپذیری را برای فرد مصزف کننده در پی …

مدروكسي پروژسترون (اثرات و عوارض جانبی،خطرات و فواید) ادامه »