کاهش استرس و اضطراب با این ویتامین ها

اگرچه تنش و استرس مقوله تازه‌ای برای نوع بشرنیست؛ اما گویی در عصرحاضر این ثروت تلخ از ملزومات زندگی انسان‌ها شده است؛ به گونه‌ای که با هر خواب و بیداری، استرسی نو گریبان آدم را می‌گیرد. کارشناسان بهداشتی و متخصصان بهداشت و روان معتقدند»حالا که استرس پدیده‌ای گریز ناپذیر شده، باید از راهکار موثربرای کاهش …

کاهش استرس و اضطراب با این ویتامین ها ادامه »