عوارض جانبی و اثرات قرص یاسمین

یاسمین ضد بارداری (روش مصرف،فواید،اثرات و عوارض جانبی)

یاسمین به انگلیسی Yasmin ترکیبی از ( دروسپرینون و اتینیل استرادیول ) است که مانع از تخمک گذاری ( آزاد شدن یک تخمک از یک تخمدان ) میشود و همچنین با تغییر در پوشش دهانه رحم راه را برای رسیدن اسپرم به رحم سخت تر و دشوار تر میکند . یاسمین به عنوان دارویی برای …

یاسمین ضد بارداری (روش مصرف،فواید،اثرات و عوارض جانبی) ادامه »