قصه گفتن به نوزاد، به تکامل مغز وی کمک می کند

  علاقه به شنیدن و دنبال کردن قصه و داستان چیزی است که همه انسان ها در هر سنی به آن علاقه دارند و تنها با رشد نوع قصه و داستان تفاوت پیدا می کند. شاید می توان گفت علاقه به داستان و قصه در ذات بشری است. شاید بسیاری از والدین بر این تصور …

قصه گفتن به نوزاد، به تکامل مغز وی کمک می کند ادامه »