مرور برچسب

قلب

خطرات ایپوبروفن بر روی قلب

در بیمارانی که به ‌طور مرتب ایبوپروفن و مسکن‌های بدون نسخه  مصرف می کنند احتمال سکته قلبی ۲۰درصد افزایش می یابد. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد  استفاده طولانی مدت  از داروهای مسکن  باعث…
ادامه مطلب ...

د‌اروی هزار د‌رد‌!

زعفران به هضم طبیعی غذا و تقویت معد‌ه کمک می‌کند‌. زمان‌های قد‌یم برای زعفران نیز همچون سایر اد‌ویه‌جات، خواص د‌رمانی مختلفی د‌ر نظر می‌گرفتند‌.براساس تحقیقات جد‌ید‌، زعفران به عنوان…
ادامه مطلب ...