خرید سماور ،قوری،کتری و چایساز

سماور در انواع برقی، گازی، ذغالی، نفتی و هیزمی وجود دارد. این روزها بیشتر از سماور برقی استفاده می شود. در حقیقت امروزه سراغ انواع دیگر این سماورها به خصوص نوع ذغالی، نفتی و هیزمی آن ها را به جای خانه، آشپزخانه یا قهوه خانه باید از موزه ها گرفت! ساختمان سماور بسیار ساده است: …

خرید سماور ،قوری،کتری و چایساز ادامه »