عوارض جانبی داروی فاکتور 7 انعقادی خون

فاکتور 7 انعقادی خون (روش مصرف،فواید و عوارض جانبی)

فاكتور هفت فعال در تركيب با فاكتور بافتي باعث تبديل فاكتور 9 و 10 به فاكتور 9 و 10 فعال مي‌شود،‌ اين فاكتورها به همراه ساير فاكتورهاي انعقادي، پروترومبين را به ترومبين تبديل كرده كه ترومبين با تبديل فيبرينوژن به فيبرين باعث تشكيل لخته و كنترل خونريزي مي‌شود.‌ فارماكوكينتيك جذب: دارو به صورت وريدي تجويز …

فاکتور 7 انعقادی خون (روش مصرف،فواید و عوارض جانبی) ادامه »