سیلوستازول (روش مصرف،عوارض و اثرات)

قیمت قرص سیلوستازول,فروش قرص سیلوستازول,عوارض قرص pletal,قرص پلتال 100,سیلوستازول100.سیلوستازول باعث گشادشدن عروق خونرسان به پا ها می شود.همچنین گردش خون را بوسیله مهار تجمع پلاکتها بهبود می بخشد.سیلوستازول در درمان علامتی لنگیدن متناوب بکار میرود. در بیماری مذکور جریان خون به پاها کاهش یافته و درد حین راه رفتن ااتفاق می افتد .سیلوستازول توانایی راه …

سیلوستازول (روش مصرف،عوارض و اثرات) ادامه »