فواید و عوارض قرص لاغری ونوستات

ونوستات یا اورلیستات (فواید و عوارض برای چربی سوزی،نحوه مصرف)

از میان انواع و اقسام قرص های چربی سوز که هر کدام نیز ساختار و شیوه اثر گذاری متفاوتی دارند، قرص چربی سوز ونوستات بییشتر در کانون توجه قرار دارد. داروی ارلیستات با نام های مختلفی مانند زنیکال ( نام اصلی دارو، ساخت آلمان ) و در ایران با نام ونوستات تولید می شود. ونوستات …

ونوستات یا اورلیستات (فواید و عوارض برای چربی سوزی،نحوه مصرف) ادامه »