عوارض جانبی داروی کنتراسپتیو

کنتراسپتیو ضد بارداری (روش مصرف،فواید و عوارض جانبی)

استروژن موجود در کنتراسپتیو آزاد شدن هورمون FSH را مهار مي‌كند و در نتيجه ، رشد فوليكولي را متوقف و تخمك‌گذاري را فرو مي‌نشاند.پروژستين موجود در کنتراسپتیو آزادشدن هورمون LH را مهار كرده و از تخمك‌گذاري ، حتي در صورت توقف ناكامل رشد فوليكولي، جلوگيري مي‌كند. همچنين پروژستين‌ها محيط آندومتر را تغيير داده و لانه‌گزيني …

کنتراسپتیو ضد بارداری (روش مصرف،فواید و عوارض جانبی) ادامه »