پتیدین هیدروکلراید (روش مصرف،فواید و عوارض)

قیمت آمپول پتیدین,ترک پتیدین,اشکال دارویی پتیدین,دوز پتیدین,قیمت پتیدین,پتیدین در بارداری,داروی مورفین,مسکن پتدین پتیدین هیدروکلراید اسامی دیگر(به فارسی) مپریدین هیدروکلرایدنام ژنریک/ نام دیگر(به انگلیسی):PETHIDINE   Hydrochloride   ,   MEPERIDENE   Hydrochloride اسامی تجاری ( دِمِرول)®  DEMEROL دستة دارویی ضد درد مخدر،کمک کننده در ایجاد بی هوشی اشکال دارویی محلول تزریقی( یک میلی لیتری، دو میلی لیتری) :50 میلی گرمی …

پتیدین هیدروکلراید (روش مصرف،فواید و عوارض) ادامه »