پماد ضد سوختگی برناگل

پماد گیاهی برناگل (روش استفاده،فواید و عوارض جانبی،آثار دارویی)

پماد سوختگی برناگل به طور موثری در درمان سوختگی درجه اول (آفتاب سوختگی و سوختگی های ناشی از مواد شیمیایی) و سوختگی های درجه دوم و درجه سوم قابل استفاده می باشد. مواد تشکیل دهنده پماد سوختگی برناگل بتا سیتوسترول به میزان ۰/۲۵ درصد به عنوان ماده موثره اصلی در پایه پمادی غنی از روغن …

پماد گیاهی برناگل (روش استفاده،فواید و عوارض جانبی،آثار دارویی) ادامه »