کامفیل (روش مصرف و مشخصات)

طرز استفاده از چسب کامفیل,ژل کامفیل,کرم کامفیل,قیمت چسب کامفیل,قیمت ژل کامفیل,قیمت پانسمان کامفیل,شرکت کامفیل,پانسمان کامفیل چیست مشخصه ها پانسمان شفاف از جنس هیدروکلوئید فراهم کردن همزمان شرایط درمان مرطوب زخم همراه با مشاهده زخم بدون برداشتن پانسمان قابل برش به شکل و اندازه دلخواه دارای سطح بیرونی غیر قابل نفوذ نسبت به آب و امکان …

کامفیل (روش مصرف و مشخصات) ادامه »