انواع داروهای ضد افسردگی

انواع داروهای ضد افسردگی و عوارض مصرف داروی ضد افسردگی داروهای ضد افسردگی  که به طور معمول تجویز میشوند عبارتند از:   پروزاک کلکسا (Celexa) لاووکس (Luvox) زولفت(Zoloft) پاکسیل (Paxil) لکساپرو (Lexapro) ویبراید (Viibryd) برینتلیکس (Brintellix)     داروهای ضد افسردگی (SSRI  ) به طور قابل توجهی باعث  بهبود خلق و خوی و رفتار در …

انواع داروهای ضد افسردگی ادامه »