لاکتوباسیل (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

لاکتوباسیل چیست,لاکتوباسیل در ادرار,لاکتوباسیل ها,گونه های لاکتوباسیلوس,خصوصیات لاکتوباسیلوس پلانتاروم,لاکتوباسیلوس بولگاریکوس,خصوصیات لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس,لاکتوباسیلوس کازئی pdf این باکتریها میله ای شکل،بدون کپسول،بدون اسپور وبدون حرکت میباشند.اغلب گونه های لاکتو باسیلها میکرو آئروفیل ها میباشند.این باکتریها آنزیم کاتالاز را ندارند و در چرخه سوخت و ساز خود در اثر تخمیر؛لاکتیک اسید تولید میکنند.این باکتری ها به فراوانی بصورت …

لاکتوباسیل (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی) ادامه »