علت لقی دندان ها در نوجوانی و راه درمان

اولا اگر بخواهیم یک بیماری را بشناسیم، باید شرایط طبیعی و سلامت دندان هارا بدانیم و آن را باحالت بیماری تطبیق دهیم . ریشه دندان ها در داخل استخوان فک قرار گرفته و تعدادی بافت محکم به نام بافت های نگهدارنده دور دندانی، آن را احاطه کرده است .البته بین ریشه و استخوان یک فاصله …

علت لقی دندان ها در نوجوانی و راه درمان ادامه »