شکل لگن در بارداری

لگن در بارداری بر اساس شکل ورودی اش به چهار دسته تقسیم می شود. لگن زنانه :gynecoid که حدود 41% از بانوان دیده می شود و بهترین لگن برای زایمان طبیعی می باشد.   لگن مردانه :android که حدودا 33% بانوان سفید پوست و 16% سیاهپوستان دیده می شود.این نوع مردانه قیفی شکل است و …

شکل لگن در بارداری ادامه »