مار گزیدگی و راهای درمان و کمکهای اولیه مربوط به آن

  از بين انواع گوناگون مارها تنها تعداد كمي از آنها شامل افعي ها، مارهاي مرجاني و مارهاي آبي سمي هستند . حتي مارهاي سمي نيز تنها براي دفاع از خود و يا به قصد شكار از نيش و سم خود استفاده مي كنند. مارها به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- مارهاي سمي 2- …

مار گزیدگی و راهای درمان و کمکهای اولیه مربوط به آن ادامه »