ماستیت گرانولوماتوز (علائم و درمان)

ماستیت لوبولار گرانوماتوز، با میکرو آبسه‌ها و ضایعات گرانولوماتوز محدود شده در لوبول‌های پستان مشخص می‌شود. این بیماری نادر و باعلت ناشناخته می‌باشد که در سال‌های اخیر در خانم‌های ایرانی شایع شده است. این بیماری با یک توده‌ی سفت که گاه تشخیص آن با سرطان مشکل می‌شود و گاه با آبسه‌های متعدد و راجعه و …

ماستیت گرانولوماتوز (علائم و درمان) ادامه »