تشخیص سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال چیست؟ (تشخیص و درمان،پیشگیری)

سرطان کولورکتال پس از سرطان پوست سومین سرطان شایع در مردان و زنان است و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زن و مرد را به خود اختصاص میدهد. این سرطان در مراحل اولیه خود هیچ علامتی ندارد. در مراحل پیشرفته بیماری علائم اخطار دهنده همچون خونریزی از مقعد، وجود خون در مدفوع، تغییر …

سرطان کولورکتال چیست؟ (تشخیص و درمان،پیشگیری) ادامه »