قرص متورال

  قرص متوپرولول (متورال) جزء داروهای قلبی عروقی محسوب می شود و در درمان آنژین صدری مزمن، کنترل زیادی فشا رخون (به تنهایی یا همراه با سایر داروهای کاهنده فشارخون) و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد مصرف می‏شود. هشدارها در مورد مصرف متورال مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد: …

قرص متورال ادامه »