آیا کم بودن مایع آمنیوتیک روی جنین اثر می گذارد

  در طول بارداری، جنین در حال رشد در داخل یک کیسه که حاوی مایعی به نام آمنیوتیک بوده و در داخل رحم قرار دارد در آغوش کشیده می شود.  دیواره کیسه آمنیوتیک از دو عضو تشکیل شده است: کوریون و آمنیون یا همان پرده دور جنین. این دو عضو، جنین را در داخل کیسه …

آیا کم بودن مایع آمنیوتیک روی جنین اثر می گذارد ادامه »