آزمایش زمان پروترومبین pt , ptt

آزمایش ptt,رنج نرمال pt,تفسیر آزمایش pt,بالا بودن pt خون,مقدار نرمال pt و ptt,آزمایش pt activity چیست؟,آزمایش bt,تست pt جوش آزمایش زمان پروترومبین اساس آزمایش: معرف PT که با نام‌های فاکتور بافتی یا ترومبوپلاستین بافتی نامیده می‌شود به طریقۀ تکنولوژی DNA یا با تخلیص فاکتور بافتی تهیه می‌گردد و به صورت محلول فسفولیپوپروتئینی بافری شده با …

آزمایش زمان پروترومبین pt , ptt ادامه »