شبدر زرد

* گیاهی است ۲ ساله که در زمین‌های آهکی می‌روید ساقه‌اش مستقیم یا خوابیده و پرزدار است. دارای برگهای متناوب به شکل پر و گل‌های زرد می‌باشد و گاهی بنفش هستند. * نام‌های دیگر آن: حشیشه‌الجرح، لوز کوچک و یونجه زرد می‌باشد. ۱٫ جهت درمان زخم‌ها از گیاه له‌شده آن به صورت ضماد استفاده می‌شود …

شبدر زرد ادامه »