کولین (منابع غذایی،فواید و عوارض کمبود)

ویتامین کولین,قرص کولین,منابع کولین,مکمل کولین,خرید مکمل کولین,کولین در تغذیه طیور,کولین کلراید طیور,ساختار استیل کولین کولین یک ماده مغذی محلول در آب می‌باشد که به‌تازگی مورد‌توجه متخصصان قرار‌گرفته است. کولین در‌واقع همانند ویتامین‌هایB از‌جمله فولیک و ریبوفلاوین بوده و به ساخت غشای‌سلولی کمک‌می‌کند و مواد‌مغذی را به‌طرف داخل و خارج منتقل‌می‌سازد. کولین یک متیل‌دونور است، یعنی …

کولین (منابع غذایی،فواید و عوارض کمبود) ادامه »