حنجره و بیماریهای مربوط به حنجره و نای

درمان سرطان حنجره,حنجره و تارهای صوتی,اناتومی حنجره,حنجره چیست,عکس حنجره,نام دیگر حنجره,حنجره طلایی,حنجره به انگلیسی حنجره ناحیه مرکزی گردن را اشغال می کند. این عضو در اطفال بالاتر از بالغین قرار دارد. غضروف کریکوئید در اطفال در سطح چهارمین جسم مهره گردنی و در بالغین در سطح هفتمین مهره گردنی است. غلاف کاروتید (شریان کاروتید، عصب …

حنجره و بیماریهای مربوط به حنجره و نای ادامه »