کم خونی در نارسایی کلیه

یک کم خونی نرموسیتیک نرموکروم معمولا در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه (CRF) رخ می دهد.یک ارتباط مستقیم و مثبتی بین شدت کم خونی و درجه افزایش میزان BUN خون وجود دارد اما کاملا خطی نمی باشد. هنگامی کلیرانس کراتینین کمتر از 20ml/min شود معمولا هماتوکریت کمتر از 30% است. اغلب چندین فاکتور در …

کم خونی در نارسایی کلیه ادامه »