عوارض و فواید دارویی نالتروکسون

نالتروکسون (روش مصرف،عوارض جانبی و خطرات،دوز دارو)

نالتروکسون به عنوان عامل كمكي براي درمان معتاداني به كار مي‌رود كه ترياك اعتياد كرده‌اند. همچنين به عنوان عامل كمكي در درمان اعتياد به الكل مصرف مي‌شود. طبقه بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست نارکوتیک‌ (آُپیوئید) طبقه بندی درمانی: درمان مسمومیت‌زدایی نارکوتیک‌ها طبقه بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی:Cap: 25, 50 mg فارماکوکینتیک، دینامیک و مکانیسم اثر …

نالتروکسون (روش مصرف،عوارض جانبی و خطرات،دوز دارو) ادامه »