عوارض و خطرات استفاده از پروژسترون

پروژسترون (فواید و عوارض جانبی،روش مصرف و دوز دارو)

پروژسترون براي درمان آمنوره يا فقدان قاعدگي و خونريزيهاي غير طبيعي رحم كه به علت عدم تعادل هورموني ايجاد شده باشند و نيز در عدم وجود اختلال ارگانيك مثل فيبروئيد زير مخاطي و يا سرطان رحم و نيز به عنوان كنتراسپتيو در اشكال مختلف به كار مي رود. ديگر موارد مصرف این دارو شامل كنترل …

پروژسترون (فواید و عوارض جانبی،روش مصرف و دوز دارو) ادامه »