کنترل مصرف داروی لووتیروکسین در کم‌کاری تیروئید

کم‌کاری تیروئید معمولاً با لووتیروکسین درمان می‌گردد. آمادش‌های هورمونی که بعنوان لووتیروکسین و بصورت تجاری تهیه می‌گردند، از نظر تأثیر بر روی میزان TSH که از هیپوفیز ترشح می‌شود، نمی‌توانند همانند هورمونی که بطور طبیعی در غدۀ تیروئید ساخته می‌شود عمل نمایند. برای تأیید این فرضیه تعداد 101 نفر از بیمارانی که مبتلا به کم‌کاری …

کنترل مصرف داروی لووتیروکسین در کم‌کاری تیروئید ادامه »