پریموبولان (خطرات و عوارض،فواید،روش مصرف)

عوارض پریموبولان,قیمت پریموبولان اصل,قیمت پریموبولان,پریموبولان داروخانه ای,قیمت امپول پریموبولان,قیمت پریموبولان ترک,نحوه مصرف پریموبولان,پریموبولان بایر پریموبولان دی پوت ، نوع تزریقی استروئید متنولون می باشد . البته مواد تشکیل دهنده پریموبولان همان مواده تشکیل دهنده پریموبولان خوراکی (متنولون استات ) است . در تولید نوع تزریقی ، استر انانتات به این استروئید اضافه شده که بتدریج …

پریموبولان (خطرات و عوارض،فواید،روش مصرف) ادامه »