تفسیر نتیجه سیتولوژی ادرار

آزمایش سیتولوژی ادرار (دستورالعمل،شرایط نمونه گیری و تفسیر)

سیتولوژی ادرار (Urine cytology) آزمونی برای بررسی سلول‌های غیر طبیعی در ادرار است. از سیتولوژی ادرار، در کنار سایر آزمایش‌ها و روش‌های تشخیصی، برای تشخیص سرطان‌های دستگاه ادراری استفاده می‌شود. سیتولوژی ادرار عمدتاً در تشخیص سرطان مثانه کاربرد دارد، هرچند که می‌توان از آن در تشخیص سرطان‌های کلیه، پروستات، مثانه و مجاری ادرار نیز استفاده …

آزمایش سیتولوژی ادرار (دستورالعمل،شرایط نمونه گیری و تفسیر) ادامه »