اساس کار و کاربرد روش الکتروکمی‌لومینسانس

اساس کار و کاربرد روش الکتروکمی‌لومینسانس مقدمه روش‌های سنجش مولکول‌ها در علوم زیستی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های تحقيقاتی به شمار می‌آید (1). در سال‌های گذشته پیشرفت‌های زیادی در بسیاری از روش‌ها و سیستم‌های ایمونواسی مشاهده شده است و عمده گرایش‌ها به سمت سنجش‌های فاز جامد بر پایه آنتی‌بادی‌های منوکلونال بوده است (2). یکی از تکنولوژی‌هایی …

اساس کار و کاربرد روش الکتروکمی‌لومینسانس ادامه »