آزمایش کشت خون

آزمایش کشت خون (روش انجام،تفسیر و گزارش نتایج)

روش انجام کشت خون و تفسیر آزمایشگاهی،محیط های کشت مورد استفاده و مراحل کار،گزارش کار انجام کشت خون و حجم و مقدار نمونه برداری نام اختصاری: B/C بخش انجام دهنده: میکروب شناسی نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل حجم نمونه مورد نیاز: حجم خون دریافتی جهت کشت بر حسب سن متفاوت می باشد. بزرگسالان:  …

آزمایش کشت خون (روش انجام،تفسیر و گزارش نتایج) ادامه »