نحوه مصرف پماد آداپالن

آداپالن (نحوه مصرف،فواید و اثرات،عوارض جانبی و خطرات)

آداپالن یکی از مشتقات اسید نافتوئیک و آنالوگ رتینوئید با عملکردهای مشابه با Tretinoin می باشد. از این دارو در درمان موضعی آکنه های خفیف تا متوسط همراه با پاپول و جوش چرک دار استفاده می شود.آداپالن یکبار در شب و به صورت محلول 1/0 درصد، کرم یا ژل به پوست تمیز و خشک زده …

آداپالن (نحوه مصرف،فواید و اثرات،عوارض جانبی و خطرات) ادامه »