نرمال آلدوسترون

آزمایش Anti thrombin III

آزمایش Anti thrombin III در تشخبص كمبود آنتي ترومبين اكتسابي يا مادرزادي،پايش بر درمان اختلالات ناشي از كمبود آنتي ترومبين از جمله تزريق كنسانتره درماني آنتي ترومبين،كمك به شناسايي علت مقاومت به هپارين در برخي بيماران تحت هپارين درماني نام اختصاری: AT III سایر نام ها: آنتی ترومبین III ، Anti thrombin Activity بخش مورد …

آزمایش Anti thrombin III ادامه »

آزمایش آلدوسترون (مقدار نرمال،بالا و پائین)

افزایش هورمون آلدوسترون,نقش هورمون آلدوسترون,هورمون آلدوسترون چیست؟,کمبود آلدوسترون برای تشخیص هایپرآلدوسترونیسم اولیه و ثانویه بکار می رود.برای افتراق آلدوسترونیسم اولیه ( آسیب فوق کلیوی) از ثانویه ( آسیب خارج از فوق کلیه)، سطح رنین پلاسمایی باید به طور همزمان تعیین شود. نام اختصاری: Alds سایر نام ها: آلدوسترون بخش مورد انجام: آنالیز هورمون نوع نمونه …

آزمایش آلدوسترون (مقدار نرمال،بالا و پائین) ادامه »