تفسیر آزمایش فریتین خون

آزمایش فریتین (روش انجام،مقادیر نرمال،تفسیر،روشهای بالا بردن فریتین)

آزمايش اندازه گيري فریتین ميزان فریتین را در خون اندازه گيري مي کند. فریتین يک پروتئين در بدن است که به آهن متصل مي شود. بيشترين آهني که در بدن ذخيره مي شود به فريتين متصل مي شود. فریتین در کبد،  طحال،  عضلات اسکلتي و مغز استخوان يافت مي شود. مقدار کمي از فريتين در …

آزمایش فریتین (روش انجام،مقادیر نرمال،تفسیر،روشهای بالا بردن فریتین) ادامه »