دستورالعمل غربالگری دیابت حاملگی

برای تمام بانوان باردار که تاکنون سابقه ای از دیابت نداشته اند به منظور غربالگری دیابت در هفته 24 تا 28 بارداری،آزمون تحمل گلوکز خوراکی 2 ساعته با مصرف 75 گرم گلوکز درخواست می شود. نحوه انجام غربالگری دیابت حاملگی: خانم باردار،ناشتا مراجعه نموده و در ابتدا سابقه ای از او نمونه خون ناشتا گرفته …

دستورالعمل غربالگری دیابت حاملگی ادامه »