آزمایش كلسترول (Cholesterol)

کلسترول جزء لیپیدهای ساده (غیر قابل صابونی شدن) می‌باشد و ساختمان آن از یک حلقه سیکلوپنتانو پرهیدروفنانترن تشکیل شده است. كلسترول هم در سلول‌ها سنتز شده و هم از طریق مواد غذایی جذب بدن می‌گردد. سنتز كلسترول عمدتاً در طي شب رخ مي‌دهد و از اين روست كه توصيه مي‌شود داروهاي پايين آورنده كلسترول در …

آزمایش كلسترول (Cholesterol) ادامه »