ورزش های مخصوص واریس

نرمش برای واریس،درمان واریس پا با ورزش.درصد بالایی از جمعیت جهان از بیماری واریس رنج می‌برند و بخش بزرگی از آنها متخصصانی هستند که به واسطه شغل خود مجبورند روزانه ساعت‌های متمادی در وضعیت ایستاده باشند. عروقی برجسته و متورم، با رنگ بنفش تیره در قسمت داخلی ساق و عضلات پشتی آن، تابلوی اصلی ابتلا …

ورزش های مخصوص واریس ادامه »