درد در آلت تناسلی

۱. آلت تناسلی در هنگام نعوظ درد می‌گیرد. ۲. آسیبی به آلت تناسلی وارد شده است. ۳. نعوظ دردناک یا تورم مانند بدن ارتباط با روابط جنسی بیش از یک ساعت طول کشیده است. ـ درد تناسلی نشانهٔ چیست: درد آلت تناسلی به اشکال مختلفی است، اما بیشتر در حالت نعوظ خود را ظاهر می‌کند. …

درد در آلت تناسلی ادامه »