آزمایش میکروآلبومین ادرار

میکروآلبومین چیست,نسبت میکروآلبومین به کراتینین,آزمایش آلبومین ادرار در بارداری,آزمایش آلبومین خون,نسبت پروتئین به کراتینین ادرار,میکروآلبومینوری, urine volume آزمایش ادرار,نسبت آلبومین به کراتینین نام اختصاری: Micro Albumin سایر نام ها: میکرو آلبومین ادرار، Albumin Urine test بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم یا ۲۴ ساعته حجم نمونه مورد نیاز: ۵ ml …

آزمایش میکروآلبومین ادرار ادامه »