علائم تخمک گذاری زنان

نشانه ها و علائم تخمک گذاری،فهمیدن زمان درست تخمک گذاری داشتن درد خفیف به خصوص در طرف راست،یکی از علائم تخمک گذاری است که در روز 14 عادت ماهیانه وجود دارد،اما نشانه ها قابل اعتماد نیست. در گذشته بررسی ترشحات دهانه رحم در روز 14 عادت ماهیانه برای تشخیص تخمک گذاری انجام می شد ولی …

علائم تخمک گذاری زنان ادامه »