فتق

فتق (علائم و نشانه ها،عوارض،راه درمان و جلوگیری)

تق عبارت است از تغییر محل ارگان هایی از بدن به حفره و یا بافت مجاور.جهت درک بهتر باید توضیح داد که بدن از قسمت ها و حفره های مجزا تشکیل شده ؛به عنوان مثال قلب و ریه در حفره قفسه سینه و معده و کبد و روده ها در حفره شکم قرار دارد . …

فتق (علائم و نشانه ها،عوارض،راه درمان و جلوگیری) ادامه »