علت و نشانه و درمان ویار در خانمها

ویار به معنی تمایل فرد به خوردن مواد غیر مفیدی است که ارزش تغذیه ای کمی دارند یا به کل فاقد ارزش می باشند. این تمایلات ممکن است براساس اعتقادات محلی یا مذهبی و یا تغییر اشتها و ذایقه باشد. ● علت و عوارض ویار: علت این امر چندان مشخص نیست ولی ممکن است به …

علت و نشانه و درمان ویار در خانمها ادامه »